صبحانه در اسکی

چرا باید صبحانه بخورید…؟


بله این توصیه ای است که بارها شنیده اید اما این مسئله آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار است که ارزش تکرار دوباره را دارد.
صبح قبل از شروع اسکی  یا هر فعالیت ورزشی در کوهستان حتما صبحانه میل کنید.

بدنتان را به عنوان یک مخزن سوخت در نظر بگیرید که در طول شب از این سوخت استفاده می کند اما شما آن را دوباره پر نمی کنید چون خواب هستید!
صبح در بهترین حالت شما نصف انرژی را در بدن خود دارید پس نمی توانید انتظار داشته باشید بدن شما در طول روز پاسخگوی فعالیت های شما باشد، حتی اگر یک صبحانه ی خیلی مختصر و کوچک باشد حتما صبحانه میل کنید تا به انرژی گرفتن مغز و ماهیچه هایتان کمک کنید.

با توجه به موادی که بدن شما به آن ها احتیاج دارد صبحانه هایی مثل ساندویچ تخم مرغ ، شیر ، میوه ها و … مناسب هستند.