مجموعه اسکی باز با هدف تشکیل کلاس های آموزش اسکی و سایر ورزش های مرتبط فعالیت مینماید ، این مجموعه جهت تشکیل سایر کلاس ها و برنامه های  ورزشی نیز در تلاش است تا از این طریق بتوان در انجام هر چه بیشتر فعالیت های ورزشی با روشی مناسب در معرفی و آموزش رشته های مختلف ورزشی قدمی مثبت برداشته و خدمات مفیدی ارائه نماید.

سایر برنامه های در حال ثبت نام بشرح زیر می باشد:


کلاس خصوصی آموزش یخنوردی ( زمستان 96 )

زمان : همه روزه مدرسه یخنوردی میگون

اطلاعات بیشتر و ثبت نام