بازگشایی پیست اسکی دربندسر فصل ۹۵

پس از تلاشهاي بي وقفه پرسنل زحمتكش مجموعه اسكي دربندسر و رفع موارد كلي كه اداره استاندارد ابلاغ نموده بود از روز سه شنبه ٢٣ آذرماه پيست بين المللي اسكي دربندسر بازگشايي شد و مراسم رسمی بازگشایی روز پنجشنبه ۲۵ آذرماه برگزار گردید.


طبق اخبار اعلام شده امسال پیست شب این مجموعه نیز جهت بهره برداری آماده و از هفته دوم شروع به کار مجموعه قابل استفاده خواهد بود.

قيمت بليط هاي پيست به شرح ذيل مي باشد:
بليط از ساعت ٨ صبح الي ١٤.٣٠ مبلغ ٩٥ هزار تومان
بليط از ساعت ٨ صبح الي ٢١ مبلغ ١١٠ هزار تومان
بليط از ساعت ١٥ الي ٢١ مبلغ ٥٠ هزار تومان

شايان ذكر است ساعت فعاليت اين پيست از ساعت ٨ صبح لغايت ٢١ به صورت يكسره مي باشد.