اتفاقی کم نظیر در تاریخ جام جهانی اسکی / سه اسکی باز مشترکا سوم شدند

در اتفاقی جالب و کم نظیر در رقابتهای جام جهانی اسکی آلپاین، سه نفر به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، در ادامه رقابتهای جام جهانی اسکی آلپاین مردان در بیور کریک آمریکا و در رقابتها سه اسکی باز به صورت مشترک عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.

در این رقابتها مکس فرانز (اتریش) عنوان نخست را بدست آورد، مائورو کاویزل (سوئیس) دوم شد و اکسل لوند اسویندال (نروژ) ، پاریس دومینیک (ایتالیا) ، الکساندر آمودت کیلد (نروژ) به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

این برای دومین بار در تاریخ جام جهانی اسکی است که در پودیوم نفرات برتر پنج نفر حضور دارند. پیشتر در سال ۱۹۷۳ و در “زل ام سی” کشور اتریش این اتفاق رخ داده بود.