ملی پوش اسکی چمن ایران در رقابت‌های جام‌جهانی

ملی‌پوش اسکی روی چمن ایران به کار خود در رقابت‌های جام‌جهانی پایان داد.

رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن

برگزاری رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن در بخش مردان و زنان به مدت سه روز در پیست اسکی دیزین برگزار شد. این رقابت‌ها در تقویم فدراسیون بین‌المللی اسکی ثبت شده و امتیازات آن در فدراسیون‌ بین‌المللی اسکی برای ورزشکاران ثبت خواهد شد.