رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن

برگزاری رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن در بخش مردان و زنان به مدت سه روز در پیست اسکی دیزین برگزار شد. این رقابت‌ها در تقویم فدراسیون بین‌المللی اسکی ثبت شده و امتیازات آن در فدراسیون‌ بین‌المللی اسکی برای ورزشکاران ثبت خواهد شد.