دليل لغو سفر تيم ملی اسکی به رقابتهای جهانی

ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی در نامه‌ای به سارا لوئیز دبیرکل فدراسیون جهانی اسکی از عدم حضور تیم ملی اسکی ایران در رقابتهای جهانی اسکی آلپاین آمریکا عذرخواهی کرد.