آموزش اسکی سطح پیشرفته

اسکی کاروینگ در آلپاین

اسکی با پیچ داینامیک در آلپاین

اگر اسکی باز هستید و علاقمند به شرکت در کلاس های سطوح پیشرفته هستید می توانید از طریق فرم زیر جهت شرکت در کلاس های اسکی پیشرفته اطلاعات خود را ثبت  نمایید تا صورت به حد نصاب رسیدن کلاس جهت هماهنگی نهایی با شما تماس بگیریم.