رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن

برگزاری رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن
به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن در بخش مردان و زنان به مدت سه روز در پیست اسکی دیزین برگزار شد.
این رقابت‌ها در تقویم فدراسیون بین‌المللی اسکی ثبت شده و امتیازات آن در فدراسیون‌ بین‌المللی اسکی برای ورزشکاران ثبت خواهد شد.

روز نخست رقابت‌های اسکی روی چمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، روز نخست رقابت‌های اسکی روی چمن در پیست اسکی دیزین با برتری مهدی سولقانی در بخش مردان و ثمین داوری در بخش بانوان به پایان رسید.

در این رقابت‌ها و در بخش مردان مهدی سولقانی عنوان نخست را بدست آورد، حسین کلهر (درویشعلی) دوم شد و حسین کلهر (قربانعلی) جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
دربخش بانوان نیز ثمین داوری اول شد، حنانه کریم‌خانی جایگاه دوم را بدست آورد و سمانه مشکاتی عنوان سوم را کسب کرد.

روز پایانی رقابتهای اسکی روی چمن در پیست اسکی دیزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، در روز سوم رقابت‌های لیگ اسکی روی چمن در پیست اسکی دیزین حسین کلهر (فرزند درویشعلی) و حسین کلهر (فرزند قربانعلی) صاحب عناوین برتر شدند.

در این رقابت‌ها در رشته سوپرکمبینه مردان حسین کلهر (فرزند قربانعلی) عنوان نخست را بدست آورد، مهدی سولقانی دوم شد و رحمت الله مقدید جایگاه سوم را کسب کرد.

در رقابت‌های مارپیچ کوچک مردان نیز حسین کلهر (فرزند درویشعلی) اول شد، رحمت الله مقدید جایگاه دوم را بدست آورد و حسین کلهر (فرزند قربانعلی) عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

این رقابتها که در پیست اسکی دیزین طی سه روز و در رشته های مارپیچ بزرگ و کوچک، سوپرجی و سوپرکمبینه برگزار شد.

منبع: skifed.ir