قوانین شرکت در کلاس آمورشی

(رزرو یا شرکت در کلاس به معنی پذیرش تمامی قوانین است)

در قوانین و مطالب ذکر شده کلمه نوآموز و ورزشکار به معنی شخص یا اشخاصی است که جهت شرکت در کلاس های آموزشی اقدام می نمایند.

شرایط و قوانین:

۱- ارائه صحیح و کامل اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام و همینطور رعایت قوانین و مسائل اخلاقی حاکم بر کشور جمهوری اسلامی ایران توسط ورزشکار در کلاس ها الزامی است.

۲- تهیه لوازم اسکی ، لباس و تجهیزات کامل و مناسب ، همینطور رفت و آمد به محل پیست اسکی به عهده ورزشکار است.

۳- انجام تسویه حساب های مربوطه حداکثر تا دو روز قبل از شروع کلاس الزامیست.

۴- ورزشکار داوطلب جهت شرکت در کلاس باید قبل از رزرو اطلاعات لازم را در مورد نحوه برگزاری و مبالغ مربوطه کسب نمایند.

۴- در صورت انصراف از کلاس و یا عدم حضور نوآموز در کلاس ها انجام هیچگونه جابجایی ، تغییر برنامه و بازگشت مبالغ پرداختی امکانپذیر نخواهد بود.

۵- در صورت وجود عواملی مانند شرایط آب و هوایی نامناسب ، تعطیل بودن پیست و یا هر موضوعی که امکان برگزاری کلاس در آن روز به تشخیص مربی مقدور نباشد آن جلسه کلاس به روز دیگری موکول میگردد و  نوآموز ملزم به پذیرش آن می باشد.

۶- کلیه مسئولیت شرکت در کلاس به عهده خود نوآموز (ورزشکار) است و همینطور نوآموز باید از سلامت کامل جسمی و روحی لازم جهت شرکت در کلاس اسکی قبل از شروع کلاس اطمینان حاصل نماید. مجموعه افراد تیم آموزشی (نظیر مدیر وبسایت، مسئول هماهنگی و برنامه ریزی ، مربیان و … ) فقط امور آموزش را بر عهده دارند و از هر گونه مسئولیتی در قبال مسائل و رخدادهای احتمالی مصون و مبری هستند،

ورزشکار می بایست اطلاعات مهم را جهت برگزاری بهتر کلاس در توضیحات فرم ثبت نام درج و همینطور بصورت مجزا به مربی کلاس خود اعلام نماید.

۷- در صورت انصراف یا عدم حضور ورزشکاران و نوآموزان در کلاس های رزرو و هماهنگ شده مبالغ پرداختی بازگشت داده نــخواهد شد.

۸- در صورت وجود موارد خاص که به تصمیم تیم اسکی باز امکان پرداخت وجه به داوطلب وجود داشته باشد پرداخت مبالغ در پایان فصل اسکی انجام خواهد شد.

جهت مشاهده کلاس های در حال برگزاری کلیک کنید