در صورت وجود مشکل (در وبسایت و یا کلاس های برگزار شده)

از طریق فرم زیر مشکل مربوطه را درج و ارسال نمایید تا در سریع ترین زمان ممکن جهت بررسی اقدام گردد.