دبیر فدراسیون اسکی در اجلاس پاییزه و دوره دانش افزایی نمایندگان فنی فدراسیون بین‌المللی اسکی

دبیر فدراسیون اسکی ایران برای حضور در اجلاس پاییزه فدراسیون بین‌المللی اسکی جهت برنامه ریزی فصل اسکی پیش رو و همچنین دوره دانش افزایی نمایندگان فنی فدراسیون بین‌المللی اسکی عازم زوریخ شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، بهرام ساوه‌شمشکی به نمایندگی از کادر مدیریتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران و با دعوت فدراسیون بین‌المللی اسکی در کنگره پاییزه فدراسیون بین‌المللی اسکی که با حضور مسئولین ارشد فدراسیون‌های اسکی کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود، حضور پیدا می‌کند.

همچنین دبیر فدراسیون اسکی ایران که نماینده فنی فدراسیون بین‌المللی اسکی در رشته های آلپاین، اسنوبرد و اسکی روی چمن نیز است، در دوره دانش‌افزایی نمایندگان فنی فدراسیون بین‌المللی اسکی شرکت خواهد کرد.