قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۸

* بلیت روزانه پیست توچال :

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۱۳۰٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت پیست دربندسر:

پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات:

بلیت روزانه ۱۶۰٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

بلیت کامل (روز و شب) ۱۷۵٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه:

بلیت روزانه ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۹۰٫۰۰۰ تومان

بلیت کامل (روز و شب) ۱۶۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست دیزین:

پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات ۱۸۰٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: . . . تومان

– – –

قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۷

* بلیت روزانه پیست توچال : ۹۸٫۰۰۰ تومان

* بلیت پیست دربندسر:

روزانه ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پیست شب ۸۸٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست دیزین: ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: ۸۵٫۰۰۰ تومان

– – –

نظر سنجی : )

* جهت برگزاری کلاس در سطوح حرفه ای *

رشته ورزشی مورد علاقه شما کدام است ؟

فرم نظر سنجی