قیمت بلیت پیست های اسکی – زمستان ۱۴۰۲

* بلیت روزانه پیست توچال فصل اسکی ۱۴۰۲:

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۳۹۵٫۰۰۰ تومان

یکشنبه تا چهارشنبه: ۳۵۰٫۰۰۰ تومان

شنبه ها : ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت پیست دربندسر فصل اسکی ۱۴۰۱:

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۶۵۰٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه : ۵۰۰٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب : ۳۵۰٫۰۰۰ تومان

(پیست شب فقط روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه فعال است)

بلیت گردشگر: ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست دیزین فصل اسکی ۱۴۰۲:

بلیت روزانه … تومان (بازگشایی نشده است)

– – –

* بلیت روزانه پیست شمشک فصل اسکی ۱۴۰۲:

بلیت روزانه . . . تومان (اعلام نشده)

 

 

جهت رزرو کلاس اسکی خصوصی اینجا کلیک کنید.

 


نظر سنجی : )

* جهت برگزاری کلاس در سطوح حرفه ای *

رشته ورزشی مورد علاقه شما کدام است ؟

فرم نظر سنجی


قیمت بلیت پیست های اسکی – زمستان ۱۴۰۱

* بلیت روزانه پیست توچال فصل اسکی ۱۴۰۱:

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۲۷۵٫۰۰۰ تومان

یکشنبه تا چهارشنبه: ۲۴۰٫۰۰۰ تومان

شنبه ها : ۱۹۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت پیست دربندسر فصل اسکی ۱۴۰۱:

بلیت کامل روزانه ۴۸۰٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

بلیت گردشگر ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست دیزین فصل اسکی ۱۴۰۱:

بلیت روزانه … تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست شمشک فصل اسکی ۱۴۰۱:

. . . تومان

– – –

قیمت بلیت پیست های اسکی – پاییز و زمستان ۱۴۰۰

* بلیت روزانه پیست توچال فصل اسکی ۱۴۰۰:

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۲۱۰٫۰۰۰ تومان

یکشنبه تا چهارشنبه: ۱۸۰٫۰۰۰ تومان

شنبه ها : ۱۴۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت پیست دربندسر فصل اسکی ۱۴۰۰:

بلیت کامل روزانه ۳۳۰٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۱۸۰٫۰۰۰ تومان

بلیت گردشگر ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست دیزین فصل اسکی ۱۴۰۰:

بلیت روزانه ۳۳۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست شمشک فصل اسکی ۱۴۰۰:

. . . تومان

قیمت بلیت پیست های اسکی گذشته – زمستان ۹۹

* بلیت روزانه پیست توچال فصل اسکی ۱۳۹۹ :

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۱۸۰٫۰۰۰ تومان

یکشنبه تا چهارشنبه: ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

شنبه ها : ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت پیست دربندسر فصل اسکی ۱۳۹۹ :

بلیت کامل روزانه ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

بلیت گردشگر ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست دیزین فصل اسکی ۱۳۹۹ :

بلیت روزانه ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست شمشک فصل اسکی ۱۳۹۹ : (اعلام نشده)

. . . تومان

 

قیمت بلیت پیست های اسکی در فصل گذشتهزمستان ۹۸

* بلیت روزانه پیست توچال :

پنجشنبه جمعه و تعطیلات: ۱۳۰٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه: ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت پیست دربندسر:

پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات:

بلیت روزانه ۱۶۰٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۱۱۰٫۰۰۰ تومان

بلیت کامل (روز و شب) ۱۷۵٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه:

بلیت روزانه ۱۴۵٫۰۰۰ تومان

بلیت پیست شب ۹۰٫۰۰۰ تومان

بلیت کامل (روز و شب) ۱۶۰٫۰۰۰ تومان

– – –

* بلیت روزانه پیست دیزین:

پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات ۱۸۰٫۰۰۰ تومان

شنبه تا چهارشنبه ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: . . . تومان