Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۷

* بلیت روزانه پیست توچال : ۹۸٫۰۰۰ تومان

* بلیت پیست دربندسر:

روزانه ۱۵۰٫۰۰۰ تومان (شنبه تا چهارشنبه)

روزانه ۱۹۰٫۰۰۰ تومان (پنجشنبه ، جمعه و روزهای تعطیل)

پیست شب ۸۸٫۰۰۰ تومان

(بلیت پیست دربندسر تا قبل از بازگشایی کامل مجموعه ۸۸۰۰۰ تومان اعلام شده است)

* بلیت روزانه پیست دیزین: – – – تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: – – – تومان (شنبه تا چهارشنبه – – – تومان)

قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۶

* بلیت روزانه پیست توچال : ۷۵٫۰۰۰ تومان (شنبه تا چهارشنبه ۷۰٫۰۰۰ تومان)

* بلیت روزانه پیست دربندسر: روزانه ۱۰۹۰۰۰ تومان / پیست شب ۶۶۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست دیزین: ۱۳۲۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: – – – تومان (شنبه تا چهارشنبه – – – تومان)

قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۵

* بلیت روزانه پیست توچال : ۶۵٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست دربندسر: روزانه ۹۵٫۰۰۰ تومان / پیست شب ۵۰٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست دیزین: ۱۱۹٫۰۰۰ تومان (شنبه تا سه شنبه ۹۹٫۰۰۰ تومان)

* بلیت روزانه پیست شمشک: ۶۵٫۰۰۰ تومان (شنبه تا چهارشنبه ۵۰٫۰۰۰ تومان)

 

جهت اطلاع رسانی ها در فصل جدید فرم عضویت در خبرنامه پیامکی را تکمیل نمایید.