قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۸

* بلیت روزانه پیست توچال : ۱۳۰٫۰۰۰ تومان

* بلیت پیست دربندسر:

روزانه . . . تومان

پیست شب . . . تومان

* بلیت روزانه پیست دیزین: . . . تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: . . . تومان

– – –

قیمت بلیت پیست های اسکی – فصل ۹۷

* بلیت روزانه پیست توچال : ۹۸٫۰۰۰ تومان

* بلیت پیست دربندسر:

روزانه ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پیست شب ۸۸٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست دیزین: ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

* بلیت روزانه پیست شمشک: ۸۵٫۰۰۰ تومان

– – –

نظر سنجی : )

* جهت برگزاری کلاس در سطوح حرفه ای *

رشته ورزشی مورد علاقه شما کدام است ؟

فرم نظر سنجی