برگزاری نشست کارگروه مجمع پیشکسوتان اسکی ایران

نشست کارگروه برگزاری مجمع پیشکسوتان اسکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، نشست کارگروه برگزاری مجمع پیشکسوتان اسکی ایران در محل سالن جلسات کمیته ملی المپیک ایران با حضور اعضا برگزار شد.

در این نشست در مورد آخرین هماهنگی های به عمل آمده برای برگزاری مجمع پیشکسوتان اسکی ایران بحث و تبادل نظر گردید و تصمیماتی نیز اتخاد شد.
اعضای کارگروه برگزاری مجمع پیشکسوتان اسکی ایران ضمن ارائه گزارشی از آخرین روند هماهنگی‌های به عمل آمده جهت برگزاری این مجمع، از زحمات و تلاش‌های ریاست فدراسیون در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مجمع قدردانی نمودند.

تعیین اعضای کمیته اجرایی، تبلیغات و اسپانسرینگ از دیگر مصوبات این نشست بود.

 

 

منبع: skifed.ir