بازگشایی پیست توچال بزودی

با توجه به بارش های اخیر و گزارشات مشاهده شده از پیست اسکی توچال گمان می رود که بزودی این مجموعه تفریحی خبر یازگشایی پیست اسکی را اعلام نماید و علاقمندان به ورزش اسکی بتوانند به انجام این ورزش مفرح و لذت بخش در فضای پیست توچال بپردازند.


در حال حاضر پیست توچال سفید پوش شده و علاقمندانی را برای تجربه فضای زمستانی جذب نموده اما مقدار بارش برای بازگشایی پیست اسکی کافی نبوده است.

بارش خوبی در روز پنجشنبه ۱۳ آبان شروع شده است و پیش بینی های ادامه بارش در روزهای آینده احنمال بازگشایی پیست توچال بیشتر را می کند.

بیصبرانه منتظر اعلام بازگشایی پیست از طرف مجموعه توچال هستیم تا فعالیت و کلاس های آموزش اسکی را با تمام توان شروع کنیم.

بازگشایی پیست اسکی از طریق همین سایت اعلام میگردد.

 

ثبت نام در کلاس آموزش اسکی

مدرسه اسکی