بازگشایی پیست اسکی دیزین بصورت آزمایشی

بازگشایی پیست اسکی دیزین بصورت آزمایشی زمستان ۱۴۰۰

بر اساس اطلاعات و اخبار دریافت شده پیست اسکی دیزین از تاریخ ۹ دیماه ۱۴۰۰ بصورت آزمایشی شروع به کار کرده که در این بازگشایی قسمت هایی از پیست برای اسکی بازان قابل استفاده می باشد به همین دلیل تا بازگشایی کامل بلیت پیست اسکی دیزین به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ تومان قیمت گذاری گردیده، البته احتمال میرود پس از بازگشایی کامل این پیست مبلغ بلیت به ۳۳۰٫۰۰۰ تومان تغییر یابد.

امید است با توجه به بارش های پیش بینی شده آینده پیست اسکی بصورت کامل برای اسکی بازان قابل استفاده باشد.