بازگشایی پیست اسکی دربندسر فصل ۱۳۹۷

به گزارش کانال خبری پیست اسکی دربندسر این مجموعه از روز پنجشنبه ۱ آذر ماه بازگشایی خواهد شد.

در حال حاضر قله سرلو بصورت آزمایشی در روزهای پنجشنبه و جمعه باز خواهد شد و قرار است از روز شنبه بصورت رسمی فعالیت خود را آغاز نماید.

 

تصاویری از مجموعه اسکی دربندسر قله سرلو (آبان ماه ۱۳۹۷)

 

تجربه یک حس نو با ورزش جذاب اسکی

همین حالا به جمع اسکی باز بپیوندید: کلاس آموزش اسکی : )

www.SKIBAZ.ir