ايران قهرمان رقابتهاي بين المللي اسكي آلپاين تركيه شد

در روز پاياني و با كسب مدال طلاي حسين ساوه شمشكي و برنز فروغ عباسي ايران بر سكوي قهرماني اين رقابتها قرار گرفت .
اين رقايتها در ۴ مسابقه مارپيچ بزرگ و كوچك برگزار شد كه در پايان ايران با كسب ۱۱ مدال در صدر قرار گرفت و اول شد . اسلواكي و تركيه هم به ترتيب دوم و سوم شدند .


در مسابقه اول مارپيچ كوچك اسكي باز اسلواكي اول شد ، حسين ساوه شمشكي نقره گرفت و سيد مرتضي جعفري با كسب مدال برنز در جايگاه سوم ايستاد . در بخش بانوان اسكي باز ازبكستاني اول، تركيه دوم و فروغ عباسي با كسب مدال برنز در سكوي سوم قرار گرفت .
در مسابقه پاياني مارپيچ كوچك حسين ساوه شمشكي با اقتدار اول شد و طلا گرفت ، نماينده اسلواكي دوم و سيد مرتضي جعفري با مدال برنز سوم شد .
دربخش بانوان اسكي باز ازبكستاني اول شد ، نماينده تركيه دوم و فروغ عباسي با كسب مدال برنز در جايگاه سوم قرار گرفت .
در مجموع با تيم ملي اسكي آلپاين با ۱۱ مدال قهرمان شد كه اسكي بازان ايران جوايز نقدي به ترتيب نفر اول ۷۵۰ ، دوم ۵۰۰ و سوم ۲۵۰ يورو نيز دريافت كردند .
اين مسابقات با حضور ۴۰ ورزشكار آقايان و ۱۲ ورزشكار بانوان از ۷ كشور اسلواني، اسلواكي ، يونان ، اكراين ، ازبكستان ، ايران و تركيه برگزار گرديد .
تیم ملی اسکی ایران، متشکل از ۹ ورزشکار (۵ زن و ۴ مرد) به سرمربیگری علیداد ساوه‌ شمشکی و مربیگری فاطمه‌ کیادربندسری برای حضور در مسابقات بین‌المللی ترکیه عازم این کشور شد.
سرپرستی این تیم را عیسی ساو شمشکی نماینده وزیر در توسعه ورزشهای زمستانی به عهده داشت.