انتخابات فدراسيون اسكي در ۲۸ دي ماه ۱۳۹۳

 معرفي اعضاي مجمع انتخابات فدراسيون اسكي

با توجه به برگزاري مجمع انتخابات فدراسيون اسكي در ۲۸ دي ماه سالجاري اعضا مجمع حاضر در انتخابات بدين شرح مي باشند :
نماينده ورزشكاران :
سيد ستار صيد
محمد كيادربندسري
فروغ عباسي


نماينده داوران : قربانعلي كلهر
نماينده مربيان : سيد مرتضي صيد
نماينده باشگاهها : پيمان جاني ( مك ماكارون)
نماينده باشگاهها : سيد رضا صيد ( منارك)
۱۴ هيئت استاني و ۴ نماينده آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، نيروهاي مسلح و ورزش كارگري
نماينده وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك
مجمع فدراسيون اسكي ۲۸ دي ماه راس ساعت ۱۰ صبح در محل آكادمي ملي المپيك برگزار خواهد شد .