آغاز رقابت‌های لیگ اسکی آلپاین

هفته اول رقابت‌های لیگ اسکی آلپاین در روز نخست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی ، در پایان روز نخست ار هفته اول رقابت‌های لیگ اسکی آلپاین مرجان کلهر و محمد کیادربندسری عناوین برتر را به خود اختصاص دادند.

در پایان رقابت‌های روز نخست محمد کیادربندسری عنوان اول را بدست آورد، مرتضی جعفری دوم شد و پوریا ساوه شمشکی جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

در بخش بانوان نیز مرجان کلهر جایگاه اول را بدست آورد، فروغ عباسی دوم شد و صدف ساوه شمشکی عنوان سوم را کسب کرد.