آغاز تمدید کارتهای مربیگری فصل اسکی ۹۷

تمدید کارتهای مربیگری فصل اسکی ۹۷ آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی، کلیه مربیان رسمی فدراسیون اسکی جهت تمدید کارت‌های مربیگری فصل اسکی ۹۷ باید با مراجعه به سامانه فدراسیون اسکی به آدرس portal.skifed.ir، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام به ثبت اطلاعات خود نمایند.

بر همین اساس مربیان گرامی باید در وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه نهایت دقت را داشته باشند.
صدور کارت مربیگری مشروط به تائید نهایی اطلاعات و مدارک ارسالی از سوی فدراسیون اسکی است.

لازم به ذکر است تمدید کارتهای مربیگری در فصل ۹۷ تنها از طریق مراجعه به سامانه فدراسیون اسکی ایران و به صورت غیر حضوری میسر است.